A.Hofman jako poseł zarabia 10 tys., a pożycza 1zł ?

W przypadku A.Hofmana sprawa pożyczki 1 zł od Pietryszyna w marcu 2011 r. brzmi jak  kpina,   biorąc pod uwagę zarobki poselskie A.Hofmana oraz wszelkie dodatki chociażby na utrzymanie biura. Absurdalność całej sytuacji, zarazem ośmieszająca prokuraturę stanowi oto ta wypowiedź :  „Janusz Walczak, wiceszef prokuratury w Ostrowie, mówi nam, że Pietryszyn wpłacał pieniądze na poselskie konto, gdy brakowało tam środków. – Miało to pomóc Hofmanowi w pokryciu kosztów funkcjonowania biura. Wynika to z jego zeznań „. Czyli wpłacony 1zł przez Piertyszyna miał pokryć koszt funkcjonowania biura A.Hofmana ?

A.Hofman w przeciągu trzech lat sam sobie wpłacił na konto ok. 140 tys. która to kwota miała być rzekomymi oszczędnościami trzymanymi w domu, ale… ” W CBA Hofman stwierdził, że gotówka pochodziła z domowych oszczędności a w prokuraturze – że ze sprzedaży działki. Na pytanie, dlaczego funkcjonariuszom Biura przedstawił wersję dotyczącą kredytu hipotecznego, stwierdził, że… się pomylił „. To są jakieś żarty, A.Hofman sam nie potrafi wyjaśnić skąd miał pieniądze na wpłaty własne i takie wyjaśnienie prokuratura przyjmuje za wiarygodne !!!.

Ale to jest najlepsze : ” Nie można zakwestionować posiadania takich kwot pieniędzy z oszczędności, skoro zarówno Hofman, jak i jego małżonka osiągają znaczne dochody z tytułu zatrudnienia, wykonywania mandatu posła, jak również sprzedaży ruchomości i nieruchomości – stwierdziła prokuratura w uzasadnieniu odmowy wszczęcia śledztwa”. Przecież żona A.Hofmana, zatrudniona w KGHM od chyba trzech lat jest na zwolnieniu lekarskim, więc jakim cudem żona A.Hofmana osiąga dochody z tytułu zatrudnienia !!!

Dlaczego prokuratura w Ostrowie nie wzięła pod uwagę oto takiej opinii : ” Pietryszyn w tym czasie kilkukrotnie pożyczał Hofmanowi pieniądze na łączną kwotę 70 tys. zł. Poza pożyczką w wysokości 20 tys. zł na rachunku kontrolowanego brak jest śladów spłaty pozostałych pożyczek – stwierdzili funkcjonariusze Biura”. Pomimo faktu, że A.Hofman nie potrafi w wiarygodny sposób wytłumaczyć pochodzenia 140 tys. zł, jest ewidentnie stwierdzony brak jest śladów spłaty pozostałych pożyczek, to prokuratura umarza śledztwo przyjmując wyjaśnienia A.Hofmana za wiarygodne.

Czego się boi prokuratura chroniąc A.Macierewicza ?

Czy ktoś sobie wyobraża, aby ktokolwiek pokroju Macierewicza mający dostęp do bazy agentów mógłby w USA nielegalnie kopiować oraz wynosić na zewnątrz dane agentów CIA ?. To się wydaje absurdalne wręcz niemożliwe, niestety w Polsce taka sytuacja jest możliwa. Macierewicz nielegalnie kopiuje całą bazę agentów pomimo nałożonej klauzuli wieczystej ochrony łamiąc tym wszelkie zasady bezpieczeństwa zarazem narażając na dekonspirację działających agentów. Już za ten czyn ktoś taki jak Macierewicz w innym kraju miałby postawiony zarzut działania na rzecz innego wywiadu oraz cała sprawa zostałaby wyjaśniona w najdrobniejszym szczególe.

Dlaczego prokuratura NIE chce wyjaśnić, kto miał dostęp do ściśle tajnych danych w czasie gdy były wyniesione z siedziby SKW w postaci nielegalnych skopiowanych dysków przez Macierewicza. Obecna działania prokuratury ws. Macierewicza można nazwać kuriozalnym nie praktykowanymi w żadnym innym kraju bo pomimo ewidentnych dowodów winy Macierewicza, prokuratura hurtowo wszytko umarza uzasadnieniem ” niska szkodliwość czynu „. Czy obecna bojaźń prokuratury przed pociągnięciem do odpowiedzialności Macierewicza wynika z politycznych przesłanek, bo wszystko na to wskazuje. Jednoznacznie widać, że prokuratura NIE kieruje się literą prawa oraz wynikającym z tego dogłębnym wyjaśnieniem całej sprawy.

Zarazem się rodzą inne pytania, czy Macierewicz nie skopiował bazy agentów na więcej niż jednym dysku oraz w jakim celu wyniósł poza budynek SKW nielegalne skopiowane dyski. W tym przypadku jedynie można gdybać, ale dzięki staraniom prokuratury, która wręcz chroni obecnie Macierewicza , na te czy inne wątpliwości oraz pytania NIGDY nie poznamy odpowiedzi. Zarazem takie inne pytanie, czy obecnie prokuratura także wykazywałaby taką niezaradność, gdyby to chodziło o polityka innej opcji niż z PiS, bo jakimś dziwnym trafem dokładnie ta sama prokuratura wykazuje niesłychaną zaradność i skuteczność jeżeli chodzi o polityków innej opcji.

Wnioskując z działań prokuratury, to obecnie będzie można każdemu wynosić ściśle tajne dane z budynku SKW , bazę agentów do woli kopiować zarazem osoby nieuprawnione będą miały wręcz nieograniczony dostęp do takiej bazy oraz materiałów związanych z pracą wywiadu oraz kontrwywiadu, nawet będzie można handlować z obcymi wywiadami nazwiskami agentów, bo wedle prokuratury takie postępowanie będzie miało znamiona „czynu o niskiej szkodliwości”.

Prokuratura chroni A.Macierewicza oraz A.Hofmana ?

Dlaczego pomimo tak  bezspornych dowodów winy A.Macierewicz oraz A.Hofman, nie są ponoszą żadnych konsekwencji za swe czyny, czyżby prokuratura chroniła A.Macierewicza oraz A.Hofmana przed odpowiedzialnością karną ?. Wnioski nasuwają się same, prokuratura swymi działaniami usiłuje zamieść pod dywan łamanie prawa przez  najważniejszych polityków PiS, zarazem dając na medialne pożarcie mało znaczących polityków PiS, chcąc tworzyć w ten sposób pozory „praworządności oraz niezależności”. Można odnieść wrażenie, że prokuratorzy są  przekonani o wygranej PiS w wyborach, przez co nie chcą narażać się przyszłej władzy, zarazem chronią obecnie swoje posady na co może wskazywać zastanawiająca bezradność i niemożność wobec spraw najważniejszych polityków PiS.

Sprawa A.Hofmana zdaje się potwierdzać taki stan rzeczy. Prokuratura b. szybko umarza sprawę pożyczki. Obecne mętne wyjaśnienia jednoznacznie pogrążają A.Hofmana : ” W CBA Hofman stwierdził, że gotówka pochodziła z domowych oszczędności a w prokuraturze – że ze sprzedaży działki „, gdzie ten fakt A.Hofman wyjaśnił w sposób kuriozalny, niedorzeczny: ” Na pytanie, dlaczego funkcjonariuszom Biura przedstawił wersję dotyczącą kredytu hipotecznego, stwierdził, że… się pomylił „. Nie będę zaskoczony kolejnym korzystnym rozwiązaniem sprawy przez prokuraturę, poprzez odmowę wszczęcia postępowania wobec A.Hofmana, który nie jest w stanie w racjonalny sposób wytłumaczyć dziwnych przelewów na swoim koncie.

Sprawa A.Macierewicza ewidentnie potwierdza fakt ochrony przez prokuraturę. Prokuratura po ciuchu umarza sprawę wyniesienie ściśle tajnych danych – komputerowa baza danych agentów i współpracowników przez Macierewicza po przegranych wyborach przez PiS, gdzie bezprawnie skopiowano dane agentów na „użytek komisji Macierewicza „, choć te dane nie miały prawa opuścić budynku SKW. Śledztwo prokuratury jednoznacznie ” potwierdziło, że doszło do nieuprawnionego skopiowania danych, ale uznano, że nie ma dowodów, iż wyciekły poza Komisję Weryfikacyjną”. Prokuratura w przypadku nieuprawnionego skopiowania danych także umorzy śledztwo z powodu „niskiej szkodliwości czynu”.

Tak na boku, w przypadku A.Hofmana prokuratura wykazuje bezradność oraz niemoc, ale… jaką determinacje, szybkość oraz  niesamowite zaangażowanie prokuratura wykazała ws. zegarków min. Nowaka, czy to nie jest zastanawiające ?

Moralna odpowiedzialność Macierewicza za śmierć żołnierzy.

WSI zostało zlikwidowane przez Macierewicza we wrześniu 2006 r. Polski kontyngent jest obecny w Afganistanie od 2002 r. i do września 2006 NIE  ginie żaden Polski żołnierz !!!. W niespełna parę miesięcy po likwidacji WSI przez Macierewicza w 2007 ginie pierwszy Polski żołnierz w Afganistanie.  W Afganistanie od roku 2007 zginęło 43 Polskich żołnierzy po fakcie zlikwidowania WSI , czy to może być zbieg okoliczności ? Nikt tym faktom nie zaprzeczy nawet sam Macierewicz, który powiedział : ” Ilość strat w okresie gdy kierowałem Służbą Kontrwywiadu Wojskowego była mniejsza niż ilość strat, jaka miała miejsce za czasów WSI i po moim odejściu” , choć pierwszy żołnierz w Afganistanie zginął 14 sierpnia w 2007 r. – ppor. Łukasz Kurowski !!!.

Paniczna reakcja Macierewicza :  ” Żadnego audytu Wassermanna nie było ” nie jest w tym przypadku niczym nadzwyczajnym. Wypowiedź Macierewicza jest jedynie paniczną ucieczką przed moralną odpowiedzialnością za śmierć 43 żołnierzy,  Macierewicz za to ponosi odpowiedzialność !!!. Niestety ale Macierewicz za oszczerstwa w raporcie z likwidacji WSI nie poniesie odpowiedzialności , to tym bardziej nie poniesie odpowiedzialności za śmierć żołnierzy, ale to jet Polska, gdzie mający politycy immunitet są ponad prawem pomimo jednoznacznych dowodów winy.

Macierewicz stwierdził coś takiego : „  była to kadra profesjonalna, o olbrzymim doświadczeniu i wszyscy ludzie postawieniu na najwyższych stanowiskach „przez dziesiątki lat” zajmowali się służbami specjalnymi ” , a jak wyglądała PRAWDA otóż :

” Zapleczem personalnym dla działającej od 2006 r. Służby Wywiadu Wojskowego stał się Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jak ustalił „Wprost”, znaczną część funkcji kierowniczych średniego szczebla w służbie, która powstała w wyniku likwidacji WSI, pełnią druhny ze Starszyzny Organizacji Harcerek ZHR.
W wojskowym wywiadzie zatrudniona została m.in. harcmistrz Małgorzata Żochowska, wcześniej przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego ZHR, oraz podharcmistrz Anna Zagrajek, eksskarbniczka zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR. – Nie komentuję takich spraw – powiedziała wprost.pl druhna Zagrajek pytana o pracę w wywiadzie wojskowym.

Z informacji wprost.pl wynika, że na pomysł zatrudnienia harcerek w nowych służbach specjalnych wpadł przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI i szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antoni Macierewicz. Przed wieloma laty był on instruktorem drużynowym tzw. Czarnej Jedynki, działającej przy stołecznym liceum im. Rejtana 1. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, do której nawiązuje w swej działalności ZHR.”

Teraz mnie nie dziwi, że zginęło 43 żołnierzy w Afganistanie skoro kadrę SKW i SWW Macierewicza stanowili harcerze.

Audyt Z.Wassermanna całkowicie pogrążył A.Macierewicza.

Dlaczego pomimo tak ewidentnych dowodów winy A.Macierewicz oraz J.Kaczyński nie są do dzisiaj postawieni w stan oskarżenia i do tej pory nie stanęli przed Trybunałem Stanu !!!. A.Macierewicz, którego wina nie podlega żadnej dyskusji, pozbawił Polski kontyngent wojskowy w Afganistanie ochrony wywiadu oraz kontrwywiadu, co stanowiło realne zagrożenie dla życie żołnierzy. Audyt Wassermanna z 2007 r. całkowicie pogrąża A.Macierewicza oraz J.Kaczyńskiego, który tenże audyt dostał do rąk własnych w styczniu 2007 r. W tym miejscu wraca sprawa z Nangar Khel, gdzie przed sądem powinien stać J.Kaczyński oraz A.Macierewicz zamiast żołnierzy, którzy byli pozbawieni ochrony wywiadu co doprowadziło do tragedii.

W tym miejscu rodzi się pytanie, dlaczego J.Kaczyński jako ówczesny premier pomimo wiedzy na ten temat NIE przeciwdziałał dalszej destrukcji SKW oraz SWW dokonywanej przez Macierewicza. Co stało za decyzjami J.Kaczyńskiego ?. Obecnie już z całą pewnością można powiedzieć, że raport z likwidacji WSI stanowił jedynie polityczne oręże J.Kaczyńskiego, gdzie za pomocą oszczerstw, pomówień, kłamliwych insynuacji chciano niszczyć wszystkich oponentów politycznych poprzez przyprawianie łatki agenta bądź zdrajcy. Efekty tych oszczerstw A.Macierewicza są widoczne obecnie w postaci wypłaconych odszkodowań 1,2 mln, choć to zapewne nie jest koniec tej sprawy.

Ten fragment jest bardzo wymowny, zarazem stanowi swego rodzaju akt oskarżenia A.Macierewicza oraz J.Kaczyńskiego : ” w 2007 r. brakuje kadr, panuje w nich bałagan i obawy o dekonspirację agentów. Dlatego nie są w stanie wypełniać obowiązków, a ich stan zagraża bezpieczeństwu sił zbrojnych „. W dosłownie w każdym normalnym kraju A.Macierewicz oraz J,Kaczyński byliby postawieni przed odpowiednikiem Trybunału Stanu i ponieśliby konsekwencje swoich działań. Trzeba się jednak zastanowić w czyim imieniu działał A.Macierewicz, bo na pewno nie w interesie Polskiego kontyngentu w Afganistanie.

W tym przypadku nie można mówić o nieświadomości działań A.Macierewicza czy J.Kaczyńskiego jedynie taki stan rzeczy trzeba jedynie rozpatrywać w kategoriach celowego oraz zaplanowanego działania mającego znamiona tego co najgorsze można zrobić wobec własnego kraju.

KŁAMSTWO – kartą wyborczą J.Kaczyńskiego.

W Przysusze odbył0 się podsumowanie PiS spektaklu propagandy o nazwie ” Polska powiatowa „, to jednak w rzeczywistości było to podsumowanie objazdowego cyrku Kaczyńskiego po Polsce, który był jedynie festiwalem chwytliwych hasełek dla ucha okraszonego populistycznymi obietnicami, kłamliwymi i oszczerczymi insynuacjami. To nie było żadne podsumowanie, tylko to był jedynie zlot partyjnych potakiewiczy Kaczyńskiego, którzy zamiast skupić się merytorycznych wnioskach, atakowali i oskarżali rząd Tuska o dramatyczną w ich przekonaniu sytuację w Polsce.

Otóż zebrane w jednym miejscu gremium „mędrców PiS-owskich” będących przekonanymi o swej misji jako zbawcy narodu, doszło do jedynego „słusznego wniosku” jedynie akceptowanego przez Kaczyńskiego : ” Wszystko, co złe, jest winą Tuska „. Wnioskując z tego co mówili PiS-owcy, to jedynie tam gdzie władzę samorządową sprawuje PiS, to jest kraina nieustannej szczęśliwości miodem i mlekiem płynąca a ludziom się żyje dostatnio, a tam gdzie nie sprawuje władzy samorząd z PiS to panuje cywilizacyjnie zacofanie, zapóźnienie dosłownie w każdej dziedzinie życia z wyjątkowo złym wykorzystaniem środków unijnych a Polscy tam mieszkający nieustannie pytają wręcz błagają Kaczyńskiego o pomoc ” jak żyć ” czy ” jak przeżyć „. Taka jest wizja obecnej Polski oczami PiS-owców.

Podczas tego spotkania Suski z PiS pojechał kłamliwym populizmem : ” że rząd utrudnia pracę w samorządach „. W tym miejscu trzeba przypomnieć Suskiemu z PiS jak to faktycznie wygląda praca w samorządach gdzie sprawuje władze PiS : ” Poseł Waldemar Andzel, szef PiS w powiecie będzińskim sporządza wniosek o wykluczenie z partii Kosmali. Polecenie premiera Jarosława Kaczyńskiego jest bowiem jednoznaczne: w samorządach można wchodzić w układy ze wszystkimi, oprócz postkomunistycznej lewicy „. Taka jest właśnie PiS Polska samorządowa kierowana nakazami, zakazami, wytycznymi z centrali PiS.

Kaczyński wygłosił dwie tezy będące całkowitym zaprzeczeniem tego co robi i kim jest obecnie „uczciwy polityk ” oraz ” wszyscy Polscy powinni mieć równe prawa” z zaakcentowaniem na słowo „wszyscy”. Kaczyński uczciwość polega na mówieniu PRAWDY a nie mamieniu wyborcy utopijną wizją PiS dobrobytu będącą jedynie nierealną do spełnienia mrzonką. Kaczyński kto jak nie ty najbardziej zantagonizowałeś i podzieliłeś Polaków na ” My o Oni ” czyli „Prawdziwi Polscy ” oraz reszta nie mająca prawa nazywać się Polakami, gdzie poczucie bycia Polakiem i patriotą określa Kaczyński.

J.Palikot pogrąża i ośmiesza A.Kwaśniewskiego.

Nie wiem, czy J.Palikot zastanowił się na sensem swojej wypowiedzi, bo z kontekstu jego słów wynika, że A.Kwaśniewski jako prezydent o „niczym nie wiedział”, zarazem przedstawiając A.Kwaśniewskiego w świetle prezydenta nie mającego na nic wpływu co się działo w Polsce, bez wpływu na działania legislacyjne ówczesnego rządu, jedynie będącego figurantem na stanowisku prezydenta. Jak inaczej można odebrać wypowiedź J.Palikota : ” Szef Twojego Ruchu bronił Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak tłumaczył, informacja o przekazaniu Polsce pieniędzy w zamian za utworzenie tajnego więzienia „kompletnie zszokowała” ówczesnego prezydenta”.

J.Palikot najbardziej skompromitował A.Kwaśniewskiego oto takimi słowami :  „Przyjeżdżają Amerykanie, dają w kartonach 15 milionów dolarów, a my się zgadzamy torturować ludzi.Tę odpowiedzialność i tę decyzję podjął Leszek Miller i ówczesny szef Agencji Wywiadu „. Z tego wynika, że za plecami A.Kwaśniewskiego ówczesny premier Miller praktycznie robił co chciał, podejmował samodzielnie wszelkie istotne decyzje dla Polski, przeprowadzał wszelkie zmiany legislacyjne oraz prawne będące obowiązującymi od zaraz, zarazem nie muszących mieć akceptacji prezydenta.  Jednak J.Palikot potwierdza fakt, że A. Kwaśniewski jako prezydent, nie był świadom tego co się w tym czasie działo w Polsce.

Skoro wg. J.Palikota A.Kwaśniewskiego „kompletnie zaszokowało” przekazanie pieniędzy przez CIA, to jakim cudem bez akceptacji prezydenta A.Kwaśniewskiego udało się L.Millerowi dokonać zmiany w prawne w ustawie o ABW, gdzie się znalazł specjalny zapis ” art. 9 pkt 2, w którym zapisano, iż w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AW mogą być gromadzone środki specjalne pochodzące z zadań i przedsięwzięć realizowanych we współpracy ze specsłużbami innych państw”. Z tego wynika, że L.Miller jako premier oraz Z.Siemiątkowski jako szef wywiadu dokonali sami tej zmiany co jest wbrew prawu, albo A.Kwaśniewski podpisując te zmiany nie był świadom co robi i nie rozumiał tego co podpisuje.

Jeszcze nikomu nie udał się tak poniżyć i ośmieszyć A.Kwaśniewskiego jak to uczynił J.Palikot. Kim jest obecnie A.Kwaśniewski w kontekście wypowiedzi J.Palikota ? Jedynie tym co był manipulowany przez L.Millera oraz CIA zarazem nie mając tego świadomości. Próba zrzucenia odpowiedzialności na L.Millera przez J.Palikota całkowicie obnażyła A.Kwaśniewskiego jako prezydenta „wybranego przez nieporozumienie”.

Więzienia CIA w Polsce – kompromitacją A.Kwaśniewskiego.

Szef politycznego planktonu J.Palikot obecnie usiłuje za wszelka cenę ratować skompromitowany wizerunek A.Kwaśniewskiego, który jako prezydent w imię usłużności wobec USA sprowadził na Polskę niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego, dając zgodę na utworzenie więzień CIA w Polsce. Wbrew temu co obecnie twierdzi Palikot na temat Kwaśniewskiego : ” Tłumaczył, że były prezydent wiedział o więzieniach, ale nie miał pojęcia o torturach i przekazanych Polsce pieniądzach „, to jednak Kwaśniewski wiedział o możliwość łamanie prawa przez Amerykanów, co potwierdzają jego własne słowa : „Decyzja o współpracy z CIA niosła ryzyko, że Amerykanie użyją metod niedopuszczalnych”.

Sprawa więzień CIA w Polsce kompromituje obecnie L.Millera z SLD, R.Kalisza b.szef MSWiA w rządzie SLD, obecnie będącego „jedynką” Palikota w Warszawie oraz M.Siwca europosła z ramienia partii Palikota, będącego szefem BBN w rządzie SLD, także PiS bo ówczesny prokurator generalny w rządzie PiS Zbigniew Ziobro stanowczo zaprzeczał istnieniu na terenie Polski więzień CIA. Oto wcześniejsze wypowiedzi owych polityków:

1. Leszek Miller – ” Jeżeli Józef Pinior (senator PO ) powiedział, iż jest jakiś dokument z moim podpisem, który sankcjonuje więzienie CIA w Polsce, to Józef Pinior jest pospolitym kłamcą i łajdakiem. Nie było więzień CIA w Polsce, a jeżeli ktoś ma dowody, to niech je przedstawi.”

2. Ryszard Kalisz – ” W rozmowie z Moniką Olejnik w 2011 roku twierdził, że nie widział śladów po tajnych więzieniach. – Byłem szefem MSWiA po okresie, który opisuje „Wyborcza”. Nigdy w swojej pracy nie natknąłem się na żaden ślad więzień CIA w Polsce „.

3. Marek Siwiec – ” Nie posiadałem wiedzy o więzieniach CIA – mówił w 2011 roku w radiowej Jedynce”

4. Zbigniew Ziobro – ” Utrzymywał, że nie widział dokumentów związanych z tajnymi więzieniami. – Żadne zawiadomienie w sprawie więzień CIA nie trafiło na moje biurko. Mają państwo nieprawdziwe informacje – mówił w 2008 roku w rozmowie z „Wprost”.

Chce się zapytać owych polityków – I co Panowie, bezczelnie kłamaliście !!!. Kłamstwem chciano zatuszować fakt istnienia więzień CIA w Polsce.

Czy ks.Oko jest żądnym seksu „maniakiem seksualnym” ?

„Burdele, prostytutki, maniak seksualny, rozwiązłość  seksualna”, jeżeli ks. Oko używa obecnie takiej „argumentacji” to najwidoczniej jest opętany przez seks, który poprzez atak na gender wyraża swe najskrytsze marzenia, których nie może spełnić, zarazem są pragnieniami nad którymi praktycznie już nie może zapanować. To swoiste opętanie niemożnością spełnienia swoich najskrytszych marzeń „dziki seks ” jest nad wyraz widoczne w wypowiedzi ks. Oko : „Dlatego ateiści są narażeni, aby stać się maniakami jakiejś idei, maniakami przyjemności, czyli seksu „, gdzie wręcz daje upust swojemu skrywanemu pragnieniu, które nie spełnione zaczyna poważnie ciążyć na psychice ks. Oko.

Ks. Oko poprzez niemożność spełnienia swoich najskrytszych seksualnych fantazji popada w tak absurdalne myślenie, bo jak inaczej można określić taką wypowiedź : ” W Polsce ideologię gender realizują lesbijki, nienawidzące mężczyzn, duchowo i fizycznie są spadkobierczyniami komunizmu. Trzeba chronić mężczyzn, ” Seksmisja” staje się realem „. Pod adresem ks. Oko można się posłużyć cytatem z filmu ” Seksmija”, który idealnie odzwierciedla jego stan umysłu : „Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę „. Jakby wyglądała rozmowa ks.Oko z ateistą będącym wg. ks. Oko maniakiem seksualnym, tu także idealnie pasuje cytat z filmu ” Seksmisja ” otóż : ” No wiesz! Nasza cywilizacja zawaliła się w gruzy, a tobie tylko dupy w głowie „.

Z tą wypowiedzią ks. Oko w pełni się zgadzam w której zawarta jest istota problemu: ” Istotą działania ideologii gender jest rozerotyzowanie dzieci i w ten sposób odciągnięcie ich od Kościoła”. Dowodem na rozerotyzowanie dzieci jest postępowanie księdza z Tylawy, który molestował sorki „seksualnie edukował ” sześć dziewczynek w sposób następujący : ” wkładał ręce pod bluzki dziewczynek i dotykał ich piersi, wkładał ręce do majtek i dotykał krocza, całował, wkładał palec do pochwy „. Zarazem ksiądz z Tylawy był ukrywany przez abp Michalika, który aby przykryć tą aferę oraz inne wymyślił sobie wyimaginowanego wroga – ideologia gender.

Faktem potwierdzającym próbę zatuszowania zachowań pedofilskich księży jest oto ta wypowiedź ks. Oko : ” Nawet wśród duchownych występuje pedofilia homoseksualna, bo uprawiają seks z dorosłym i dzieckiem. Jeśli jednak chcemy zajmować się dobrem dzieci, to trzeba byłoby zająć się przede wszystkim środowiskami homoseksualnymi i artystycznymi „. No właśnie „dobrem dzieci” zajmują się tacy księża jak ten z Tylawy o czym celowo nie mówi ks. Oko.

Kaczyński, Ziobro, Palikot popierają zamaskowanych bandytów ?

Najwidoczniej Kaczyńskiemu, Ziobrze oraz Palikotowi bardzo zależy na dalszej kontynuacji fali bandytyzmu w kominiarkach podczas imprez masowych, dalszej eskalacji zadym, przemocy fizycznej, agresji  zamiast jednoznacznie przeciwstawić się bandziorom w kominiarkach. Można odnieść wrażenie, że PiS, Solidarna Polska oraz Twój Ruch zaczęło walkę o przychylność środowiska kryminogennego w kominiarkach, taktując zamaskowanego bandytę jako potencjalnego wyborcę.  Czyżby tym partią nie zależało na bezpieczeństwie obywateli podczas imprez, zarazem są przeciwni wobec skuteczniejszego egzekwowania prawa wobec zjawiska bandytyzmu w kominiarkach ?

Ostatnio Hofman atakował PO za sprawę Trynkiewicza : ” Platforma działa w sojuszu z mordercami” to analogicznie PiS jest w nieustannym sojuszu z kibolami oraz bandytami w kominiarkach robiących z imprez masowych swego rodzaju „ustawki” oraz ” że PiS działa w sojuszu z pogrobowcami OUN -UPA morderców Polaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej gdyż Kaczyński stojąc na Majdanie NIE reagował na okrzyki nacjonalistycznej organizacji politycznej Swoboda Ołeha Tiahnyboka w całej krasie faszysty „. Zresztą PiS już swego czasu kibola „Starucha” wręcz gloryfikował do roli więźnia politycznego obecnego rządu.

Brak poparcia PiS, SP oraz TR dla prezydenckiej propozycji ” wprowadzenia zakazu zakrywania twarzy podczas demonstracji ” sankcjonuje dalszą bezkarność bandytyzmu w kominiarkach. Być może intencją PiS, SP czy TR jest, jak to można określić walka z obecnym rządem za pomocą bojówek w kominiarkach, ale zarazem atakowanie rządu za nieskuteczną ochronę obywateli przed tego typu ekscesami. Dosłownie każdy krok zwiększający bezpieczeństwo obywateli powinien mieć sejmową jednomyślność, a nie grać bezpieczeństwem obywateli dla osiągnięcia politycznych korzyści.

Tak resumując – Jeżeli Kaczyńskiemu , Ziobrze oraz Palikotowi NIE zależy na bezpieczeństwie obywateli, to trzeba się głęboko zastanowić, czy warto na mich głosować. Bo partia która stawia interes bandyty w kominiarce nad bezpieczeństwo obywatela, NIE powinna być w sejmie. Takie jest moje zdanie.